Så gör du riktigt snygga hörn för golvlister i ett gammalt hus

Många hörn i Alice rum

Att sätta upp lister i ett gammalt hus där vinklarna är långt ifrån räta kan vara en riktigt utmaning. Att bara såga listerna i 45 graders vinkel och tro att det ska passa ihop i hörnen är inte att tänka på. Istället får man göra på traditionellt sätt och förkroppa listerna i hörnen. Då låter man den ena listen gå ända ut i hörnet och passar in den andra genom att låta den följa listens profil.

Här visar vi ett sätt att göra detta på:

1. Såga den ena listen rakt så den passar mot väggen.

2. Såga den andra listen i 45 graders vinkel så att baksidan på listen blir den längsta sidan.

3. Nu ska det överflödiga träet från underkant till där profilen börjar tas bort genom att följa den yttre vinkeln, mellan yttersidan och den nyss sågade ytan. Ett alternativ att gör det är med sticksåg om man har en sådan och är stadig på hand. Vi valde alternativet att först såga den raka delen av profilen med girsåg. Är väggen exakt 90 grader går det att såga detta snitt i rät vinkel, men det går lättare att justera efter husets vinklar och vrår om man istället sågar med en aning spetsig vinkel.

4. Efter att den raka delen sågats täljs den återstående delen av listen (den med profilen) för hand. Då går det lätt att justera om vinklarna inte skulle vara rätt.

Yttre hörn sågas med girsåg och justeras om det behövs med kniv.